top of page

ÖNEMLİ BİLGİLER

Sıcaklık - Nem Haritalandırması (Mapping) Nedir?

İyi Üretim Uygulamaları (GMP-Good Manufacturing Practice) yürütmekte olan gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi endüstrilere ait fabrikalarda, araştırma-geliştirme ve üretim tesislerinde, ilgili depolama bölgelerinde bulunan ilaç, gıda, hammadde, etken maddeler, yardımcı maddeler, ara  maddeler, bitmiş ürün, hassas malzeme gibi muhtelif malzemelerin saklandığı depolama alanları, soğuk odalar, stabilite test alanları ve iklimlendirilmiş bölgelerin çeşitli mevsim şartlarında, gerek planlanan çalışma koşulları gerekse de oluşabileceği öngörülen senaryolar altında vereceği hacimsel ve zamansal sıcaklık ve nem dağılımlarının ölçümlenip raporlanması ve planlanan koşullara uygun ortamların oluşturulup oluşturulmadığının tespiti PENTA muayene-validasyon hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Datalogger-veri toplama sistemleri aracılığıyla, bahsi geçen iklimlendirilmiş depo ve bölgelerde gerçekleştirilecek sıcaklık-nem haritalaması çalışması sonucunda, çalışması yapılan bölgeye yerleştirilecek çok sayıda datalogger ile tüm noktalarda ve hacimde aşağıda verilen fakat bunlarla sınırlı  olmayan sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır: 

 

• Genel sıcaklık-nem ortalamasının, tüm ölçümlerin standart sapmasının, ortalamada en sıcak-soğuk, nemli-kuru noktaların, maksimum ve minimum sıcaklık-nem değerlerinin belirlenmesi, 
• Sıcak-soğuk ve nemli-kuru bölgelerin ayırt edilmesi 
• Müşterinin takip altında tutması gereken noktaların tespit edilerek beyan edilmesi 
• Ölçüm yapılan her bir noktada, o noktalara koyulacak ürünlerin maruz kalacağı ortalama ısıl yükü temsil eden Ortamala Kinetik Sıcaklık (MKT: Mean Kinetic Temperature) değerlerinin hesaplanması 
• Tüm hacimden gelen bilgilerle sıcaklık ve nemde uzaysal ve zamansal kararlılık-uniformite değerlerinin hesap edilmesi.  

Neden Önemlidir?

Çoğu iklimlendirilmiş bölge bir veya en fazla birkaç tane sıcaklık-nem sensörü ile gözlemlenmekte ve çoğunlukla izin verilen limitlere uygunluğun sağlandığı görülmektedir. Ancak gerçek durum çoğunlukla bundan farklıdır. Kontrol altında olması gereken hacim içerisinde büyük bir bölgede gerçekte ölçüm gerçekleştirilmemektedir. Aynı zamanda ortam içerisinde sürekli olarak birçok hareket gerçekleşmekte, personel trafiği, forklift ve benzeri araçların hareketleri, kapılar ve varsa pencerelerin açılıp kapatılması da ortamı etkilemektedir. Aynı zamanda iklimlendirilmiş bölgenin kapıları ve bazı duvar bölümleri farklı sıcaklık-nem koşullarına sahip bölgelere komşu olmakta ve çoğunlukla istenmeyen ısı transferine yol açacak şartların oluşmasına sebep olmaktadır. Tüm bu şartlar altında sıcaklık ve nemin tüm hacim içerisinde düzgün dağıldığından ve ortamdaki her noktada ürünlerin aynı koşullarda muhafaza edildiğinden nasıl emin olursunuz? Ortama yerleştirdiğiniz sensörler gerçekte en kritik noktalarda mı bulunmaktadır? 

 

İşte bu ve benzeri soruların cevaplanması sürecinde, gerçek ortam şartları içerisinde, genel olarak bir hafta kadar bir süre ile iklimlendirilmiş bölgenizin içerisinde belirleyeceğimiz çok sayıda noktadan belirli periyotlarla (en az 10-15 dakikada bir) alacağımız sıcaklık ve nem ölçümleri ve hazırlayacağımız 
raporda sunulacak Sıcaklık-Nem Haritalaması çalışması ile PENTA olarak hizmetinizdeyiz. 

Süreç Nasıl İşliyor?

 

Müşterilerimizin taleplerinin bildirilmesinin ardından çalışması yapılacak iklimlendirilmiş bölgeye saha ön tetkikinde bulunuyor ve temsilciniz ile birlikte sizin sensörlerinizin bulunduğu konumlar ve dış ortam koşulları da dahil olmak üzere kritik ölçüm noktalarının belirlenmesi ile ölçüm cihazlarımızın nerelere yerleştirileceğini öngören ölçüm ızgarasını oluşturuyor ve yerleşim şemasını çizerek ön tetkik formumuza işliyoruz. Ölçüm başlangıç-bitiş tarih ve saatleri ve dolayısıyla toplam ölçüm süresi ile ölçüm sıklığının karşılıklı olarak belirlenmesinin ardından saha ön tetkik formlarımız ofisimize geliyor ve sizin son kontrolleri gerçekleştirmeniz için yapılacak işlemleri özetleyen Ölçüm Protokolü’nü oluşturuyor ve onayınıza sunuyoruz.

Daha çok bilgiye mi ihtiyacınız var?
Bizi arayın!

+90 (216) 523 6347

bottom of page