top of page
24.jpg

DEPO HARİTALAMA TESTLERİ

15-25°C DEPO ALANI / 2-8°C SOĞUK DEPO ALANI

Haritalama testleri depo alanlarının hedeflenen sıcaklık ve nem koşullarının hangi ölçüde gerçekleştiğinin görülmesi, depo içindeki sıcak / soğuk bölgeler ile nemli / kuru bölgelerin tespiti, lokasyona bağlı değişimler yanında zamana bağlı değişimlerin de yakalanması, termal kontrol sistemlerinin ve ısıl yalıtımın verimliliğine yönelik görüş , birime yönelik izleme sistemi için uygun ölçme noktalarının tespiti (veya değerlendirilmesi) için yapılmaktadır.

Yan tarafta yer alan görsel de göreceğiniz üzere, haritalandırma işleminin ilk aşamasında

ölçüm alınacak noktalar belirlenir ve buralara sıcaklık kaydı yapabilen, TÜRKAK akreditasyonlu

bir laboratuvar tarafından kalibrasyonu yapılmış dataloggerlar yerleştirilir.

Ölçümler esnasında elde edilen veriler ve sonuçlar, deponun kullanım amacına uygun olarak test

öncesinde müşteri tarafından belirtilen hedef ısı değeri esas alınarak değerlendirilip, haritalama test

sonuçları “Sıcaklık ve Nem Haritalama Test Raporu” ile dokümante edilerek ve test sonuçlarının hedef

sıcaklık&nem değerini karşılayıp karşılamadığı bu rapor ile gösterilmektedir.

Sıcaklık, Nem Haritalama Çözümü

Penta Validasyon Servisleri'nde, haritalama hizmetlerini gerçekleştirmek için Akredite Laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve onaylanmış standart sıcaklık, nem sensörleri ile veri toplama ünitesi kullanılmaktadır. Ürünün kalite kontrolünü ve güvenliğini sağlamak için, üretim, paketleme, depolama tesislerinin sıcaklık ve nem dağılımının mevsimsel haritalaması yapılmaktadır.

Dataloggerların yerleştirilmesi protokole, uluslararası standartlara,

müşterinin taleplerine ve risk analizine dayanmaktadır. 

Haritalama çalışmaları, gereksinimlere bağlı olarak aşağıdaki testleri içerebilir,

-Boş Şartlarda ısı/nem dağılım testi,

-Dolu Şartlar ısı/nem dağılım testi,

-Kapı Açık kötü koşul testi,

-Enerji Kesintisi kötü koşul testi,

-İlk çalıştırma/aralığa girme testi,

-Jeneratör testi.

Testlerin raporlarında

-Protokol,

-Ölçüm sonuçları,

-Grafikler,

-Ham veriler, 

-Kalibrasyon sertifikaları,

-(Gerekli ise) Akreditasyon sertifikası yer almaktadır. 

Elde edilen veriler, takip edilen uluslararası kaynaklarda belirtilen sınırlar çerçevesinde değerlendirilir ve sapmalar belirtilir. 

Sıcaklık, Nem Haritalama Servislerinin Gerekli Olduğu Alanlar

- Temiz Odalar 
- Soğuk Odalar 
- Buzdolapları 
- Dondurucular 
- Depolar
- Mağaza Odaları 
- Stabilite Odaları 
- İnkübatörler, Fırınlar, Tüneller
- Kuru Isı Fırınları 
- Sıcak Hava Fırınları 
- Muffle Fırınları 
- Ultra Düşük Buzdolapları 
- Tepsi Kurutucular

gibi, özetle sıcaklık ve/veya nem parametresinin önemli olduğu tüm alanlar, cihazlar ve depolar. 

Bu Hizmetin Önemli Kullanıcıları

Aşağıdakiler, doğrulama hizmetlerini kullanan başlıca sektörlerdir

- İlaç 
- BiotechLife Sciences 
- Sağlık Hizmetleri 
- Hastaneler 
- Kan Bankası 
- Doku Laboratuvarı 
- Kalibrasyon Laboratuvarı 
- Metroloji 
- Elektronik 
- Aero SpaceDefense

Sıcaklık dağılım çalışması dört aşamadan oluşmaktadır :  

• Protokol oluşturma
• Sıcaklık haritalama 
• Veri analizi
• Raporlama 

Sıcaklık Haritalandırması Aşağıdaki Standartlara Göre Yapılır:

WHO TECHNICAL REPORT SERIES NO.961, ANNEX 9

USP-35 (1079) GOOD STORAGE AND SHIPPING PRACTICESUSP-35 (1150) PRHARMACEUTICAL STABILITY

EUDRALEX VOLUME 4 ANNEX 15EU EUROPEAN COMMISSION GDP GUIDELINE

TS EN 60068 PART-3-5,6,7

depo1.png
dynamic-temperature-mapping-large-768x30
bottom of page